دستکش چرم جوشکاری

دستکش چرم جوشکاری آرگن

تولید دستکش چرم جوشکاری آرگن

چرم گاوی، به همراه برخی مواد دیگر، دستکشی را تولید می کند که در برابر حرارت مقاوم بوده و در عملیات صنعتی، بخصوص جوشکاری آرگن به کار می رود.دستکش چرم جوشکاری آرگن، دستکشی است که ویژه عملیات جوشکاری آرگن، طراحی و تولید شده است. این دستکش، از انواع دستکش جوشکاری قوس الکتریکی بوده و رویه […]

بیشتر بخوانید